پایان نامه آسیب‌پذیری مناطق مسکونی ناشی از شکستن سد و طغیان رودخانه ها

15,000 تومان

توضيحات بيشتر

نام کامل

پایان نامه بررسی آسیب‌پذیری مناطق مسکونی حاشیه رودخانه ها ناشی از شکستن سد و طغیان رودخانه ها

چکیده پایان نامه

سیل یک اتفاق ناگهانى و رویدادى سریع و مخرب است که هرساله جان و مال بسیاری از مردم در اثر وقوع این پدیده به مخاطره می‌افتد. در برنامه‌های مقابله باسیل، پیشگیری‌های غیر سازه‌ای ازجمله پهنه­ بندى خطر سیل از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردار هستند؛ بنابراین، اولین قدم در مطالعات طرح­هاى مدیریت سیلاب، پهنه­ بندى دشت سیلابی و تهیه نقشه پهنه ­هاى خطر سیل است.

با توجه به توسعه شهرنشینی و تـراکم بـالای سـاختمانی در شهرهای بزرگ، ازجمله شهر اهواز، ریسک خسارت مالی و تلفات انسانی توسط سوانح طبیعی نظیر سیل و شکستن سد کارون به‌طور چشمگیری بالا می‌رود. در ایـن تحقیـق بـه بررسـی ریـسک مخـاطره سیل و شکستن سد شهر اهواز بر اساس نتایج تحلیل خسارت پرداخته‌شده اسـت. همچنین با توجه به عمر مفید سازه­ها و بافت فرسوده شهری، احتمال خرابی سازه­ها در سطوح مختلـف برای مخاطره سیل با در نظر گرفتن این عمر مفید محاسبه‌شده است. روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. در این راستا، نقشه­های موردنیاز در نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهیه‌شده و داده‌ها از طریق مطالعه اسناد، کتب، رسالات و مقالات گردآوری‌شده و نقشه مخاطره و آسیب‌پذیری تهیه و تحلیل می­شوند.

پس از شناسایی عوامل مؤثر در سیل­خیزی (شیب، مدل رقومی ارتفاع، لند فرم، سنگ‌شناسی، نفوذپذیری، کاربری اراضی، تراکم پوشش گیاهی، بارش، تراکم شبکه زهکشی، فاصله از آبراهه، بافت فرسوده شهری)، وزن هرکدام از معیارها و زیر معیارها با استفاده از مقایسات زوجی و نظرات کارشناسان، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) محاسبه گردید.

در ادامـه بـا در نظر گرفتن روش­های احتمالاتی تعیین ریسک مخاطره سیل و طغیان رودخانه، میزان ریسک خرابی تعیین گردید. در این تحقیـق، میـزان درصد خرابی در مناطق مختلف شهر اهواز مشخص گردید. سپس با استفاده از عملگر گامای فازی، پتانسیل سیل‌خیزی حوزه آبریز، پهنه‌بندی و درنهایت حوزه آبریز بر اساس ریسک سیل‌خیزی در پنج کلاس طبقه­بندی گردید. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، میـزان درصـد خرابـی در مناطق مختلف شهر به دست آمد.

آنچه باعث ایجاد ناامنی و خطر و مطرح‌شدن سیلاب ناشی از بارش به‌عنوان مخاطره و تهدید می­شود، مکان گزینی نادرست و بی‌توجهی به حریم رودخانه­ها و اشغال پهنه­های سیل گیر توسط سکونتگاه­هایی است که گاه به‌صورت غیرمجاز بناشده است. این تحقیق نتیجه می­گیرد که برنامه­ریزی­ها در زمینه تخصیص کاربری اراضی حاشیه رودخانه­ها باید متکی بر نقشه­های خطر و متناسب با خطرات و خسارات ناشی از طغیان­ها باشد. همچنین، ایجاد و توسعه کانون­های زیستی، اقتصادی و جمعیتی و به‌طورکلی هرگونه فعالیت عمرانی و توسعه اراضی، مستلزم شناخت کافی از شرایط سیل­گیر پهنه­ها و مخاطرات بالقوه طغیان رودخانه­ هاست.

 

فهرست مطالب

فصل ۱ – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله تحقیق
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- سوالات تحقیق
۱-۶- تعاریف متغیرها و واژگان کلیدی

 

فصل ۲ – مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه
۲-۲- تاریخچه موضوع تحقیق
۲-۳- مبانی نظری پژوهش
۲-۳-۱- عوامل مؤثر در کنترل سیل
۲-۳-۲- مهار سیلابها
۲-۳-۱- سیل و سیلاب
۲-۳-۲- معیارهای مربوط به آسیب‌پذیری مناطق
۲-۳-۳- خسارات سیلاب
۲-۳-۴- تفاوت بین مدیریت ریسک و مدیریت بحران
۲-۳-۵- مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
۲-۱- منطقه موردمطالعه
۲-۱-۱- وضع توپوگرافی

۲-۱-۲- شیب و ناهمواری‌ها
۲-۱-۳- موقعیت‌های رانش زمین در اهواز
۲-۱-۴- وضعیت آب و هوایی
۲-۱-۴-۱- موقعیت ایستگاه هواشناسی شهر اهواز
۲-۱-۴-۲- مطالعات هواشناسی
۲-۱-۵- بارندگی
۲-۱-۶- دما
۲-۱-۷- تعداد روزهای یخبندان
۲-۱-۸- رطوبت هوا
۲-۱-۹- بررسی تحولات جمعیت در شهر

۲-۱-۹-۱- خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن
۲-۱-۱۰- بررسی تراکم جمعیت و سطوح مختلف در شهر
۲-۱-۱۱- بررسی خصوصیات اقتصادی شهر
۲-۱-۱۲- توزیع فضایی جمعیت شاغل در مناطق هشتگانه اهواز
۲-۲- مروری بر مطالعات مرتبط
۲-۲-۱- داخلی
۲-۲-۲- خارجی
۲-۳- چارچوب مفهومی

پایان نامه آسیب‌پذیری مناطق مسکونی

پایان نامه آسیب‌پذیری مناطق مسکونی

فصل ۳ – روش و مراحل اجرای پژوهش

۳-۱- روش انجام تحقیق
۳-۱-۱- روش گردآوری داده‌ها
۳-۱-۲- پارامترهای موردنیاز و مؤثر در تحلیل آسیبپذیری
۳-۱-۲-۱- عوامل طبیعی و اقلیمی
۳-۱-۲-۲- آسیبپذیری کالبدی

۳-۱-۲-۳- آسیبپذیری انسانی
۳-۱-۳- وزن دهی به معیارها
۳-۱-۳-۱- مراحل استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
۳-۱-۴- تهیه نقشه پهنهبندی آسیبپذیری

 

فصل ۴ – تجزیه و تحلیل دادهها (یافته ها)

۴-۱- مقدمه
۴-۲- وزن دهی لایهها در نرم‌افزار Expert choise 11
۴-۳- عوامل مؤثر در احتمال و شدت وقوع مخاطره سیل در شهر اهواز
۴-۳-۱- لایه لیتولوژی
۴-۳-۱- لایه ارتفاع از سطح دریا
۴-۳-۱- رودخانه کارون و فاصله از رودخانه
۴-۳-۲- لایه شیب (Aspect)

۴-۳-۳- لایه توپوگرافی
۴-۳-۴- لایه نوع پوشش زمین
۴-۳-۴-۱- کاربری اراضی
۴-۳-۴-۲- لایه رستری NDVI
۴-۳-۵- لایه خطوط هم بارش
۴-۳-۶- لایه آبراهه
۴-۳-۷- لایه جهت شیب
۴-۳-۸- لایه نوع خاک
۴-۴- نقشه‌های استانداردشده مخاطره

۴-۵- نقشه میزان خطرپذیری
۴-۶- علل زمینهای آسیبپذیری
۴-۶-۱- نقشه نوع مصالح ساختمانی
۴-۶-۲- نقشه عمر بنا
۴-۶-۳- نقشه بافت فرسوده
۴-۶-۴- نقشه نوع اسکلت ساختمانی
۴-۷- نقشه نهایی آسیبپذیری

 

فصل ۵ – بحث و نتیجه گیری

۵-۱- پاسخ به سوالات تحقیق
۵-۲- جمع بندی
پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آینده
منابع

    اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه آسیب‌پذیری مناطق مسکونی ناشی از شکستن سد و طغیان رودخانه ها”

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *